หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ ก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศษ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ศษ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) งบ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อกระเป๋า และวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) งบ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14