ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/ ../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล ../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ : 045 953 704 โทรสาร : 045 953 705 E-mail : nhonghai2517@gmail.com เว็บไซต์ : www.nhonghai.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ : 045 953 704 โทรสาร : 045 953 705 E-mail : nhonghai2517@gmail.com เว็บไซต์ : www.nhonghai.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ : 045 953 704 โทรสาร : 045 953 705 E-mail : nhonghai2517@gmail.com เว็บไซต์ : www.nhonghai.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประวัติตำบล เดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า บ้านเจิก ที่มีชื่อเดิมก็เป็นเพราะเรียกชื่อตามหนองน้ำ และลำห้วยเจิก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกบ้าน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2433 ในสมัยนั้นได้รวมเอาตำบลค้อน้อย และตำบลโนนกลางเข้าด้วยกัน โดยเริ่มแรกมี ขุนปรัสพันธ์อำไพร นายพันธ์ โถตะบุตร นายภาส บังศรี นายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ตามลำดับ ปัจจุบันมี นายสมบัติ มะสัน เป็นกำนัน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน วัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นแบบไทยอิสานทั่วไป ส่วนภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่ คล้ายจังหวัดศรีษะเกษ และมีบางหมู่บ้านใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาส่วย) ในหมู่บ้านของตนเอง เช่น บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ส่วนบ้านน้ำเกลี้ยงบางส่วนมีความเชื่อนับถือเจ้าปู่ (ปู่ตา) ศาสนาพุธ ฮีตสิบสองครองสิบสี่และพิธีกรรมตามลัทธิพรามณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหนองไฮ ตามชื่อหนองน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งหนองน้ำปัจจุบันได้ตื้นเขิน และอยู่ในที่ดินของนายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประวัติหน่วยงาน องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผลตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายดวง วังสาลุน กำนันตำบลหนองไฮ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก (โดยตำแหน่ง) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544 มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮทั่วไป มีนายภาส บังศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำปุ่น บุญสาลี ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ คนแรกโดยผลของกฎหมาย ที่ตั้ง ตำบลหนองไฮ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลสำโรง ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายของกรมทางหลวง หมายเลข 2178 เนื้อที่ประมาณ 33,715.92 ไร่ 41 ตารางกิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติตำบล เดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า บ้านเจิก ที่มีชื่อเดิมก็เป็นเพราะเรียกชื่อตามหนองน้ำ และลำห้วยเจิก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกบ้าน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2433 ในสมัยนั้นได้รวมเอาตำบลค้อน้อย และตำบลโนนกลางเข้าด้วยกัน โดยเริ่มแรกมี ขุนปรัสพันธ์อำไพร นายพันธ์ โถตะบุตร นายภาส บังศรี นายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ตามลำดับ ปัจจุบันมี นายสมบัติ มะสัน เป็นกำนัน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน วัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นแบบไทยอิสานทั่วไป ส่วนภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่ คล้ายจังหวัดศรีษะเกษ และมีบางหมู่บ้านใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาส่วย) ในหมู่บ้านของตนเอง เช่น บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ส่วนบ้านน้ำเกลี้ยงบางส่วนมีความเชื่อนับถือเจ้าปู่ (ปู่ตา) ศาสนาพุธ ฮีตสิบสองครองสิบสี่และพิธีกรรมตามลัทธิพรามณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหนองไฮ ตามชื่อหนองน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งหนองน้ำปัจจุบันได้ตื้นเขิน และอยู่ในที่ดินของนายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประวัติหน่วยงาน องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผลตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายดวง วังสาลุน กำนันตำบลหนองไฮ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก (โดยตำแหน่ง) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544 มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮทั่วไป มีนายภาส บังศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำปุ่น บุญสาลี ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ คนแรกโดยผลของกฎหมาย ที่ตั้ง ตำบลหนองไฮ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลสำโรง ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายของกรมทางหลวง หมายเลข 2178 เนื้อที่ประมาณ 33,715.92 ไร่ 41 ตารางกิโลเมตร ../add_file/ประวัติตำบล เดิมหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า บ้านเจิก ที่มีชื่อเดิมก็เป็นเพราะเรียกชื่อตามหนองน้ำ และลำห้วยเจิก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกบ้าน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2433 ในสมัยนั้นได้รวมเอาตำบลค้อน้อย และตำบลโนนกลางเข้าด้วยกัน โดยเริ่มแรกมี ขุนปรัสพันธ์อำไพร นายพันธ์ โถตะบุตร นายภาส บังศรี นายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ตามลำดับ ปัจจุบันมี นายสมบัติ มะสัน เป็นกำนัน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน วัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นแบบไทยอิสานทั่วไป ส่วนภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่ คล้ายจังหวัดศรีษะเกษ และมีบางหมู่บ้านใช้ภาษาท้องถิ่น (ภาษาส่วย) ในหมู่บ้านของตนเอง เช่น บ้านสร้างโหง่น หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ส่วนบ้านน้ำเกลี้ยงบางส่วนมีความเชื่อนับถือเจ้าปู่ (ปู่ตา) ศาสนาพุธ ฮีตสิบสองครองสิบสี่และพิธีกรรมตามลัทธิพรามณ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหนองไฮ ตามชื่อหนองน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งหนองน้ำปัจจุบันได้ตื้นเขิน และอยู่ในที่ดินของนายประศาสน์ ปรัสพันธ์ ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประวัติหน่วยงาน องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผลตามกฏหมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีนายดวง วังสาลุน กำนันตำบลหนองไฮ เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก (โดยตำแหน่ง) ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2544 มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮทั่วไป มีนายภาส บังศรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และนายคำปุ่น บุญสาลี ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ คนแรกโดยผลของกฎหมาย ที่ตั้ง ตำบลหนองไฮ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลสำโรง ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายของกรมทางหลวง หมายเลข 2178 เนื้อที่ประมาณ 33,715.92 ไร่ 41 ตารางกิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลสำโรง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดสรีษะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลค้อน้อย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลสำโรง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดสรีษะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลค้อน้อย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง ../add_file/ ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่เทศบาลตำบลสำโรง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดสรีษะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลค้อน้อย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโนนกลาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เป็นดินเหนียว ดินร่วน เหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนทราย หรือดินร่วนเหมาะแก่การทำนาปลูกพืชไร่ และมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยผับและลำห้วยเจิก ภูมิอากาศ ตำบลหนองไฮ จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ TOPICAL SAWANNAH AW ตามระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศแบบ KOPPEN คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงตลอดปีโดย แบ่งเป็นสามฤดูการ ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน สภาพน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1661 ถึง 8 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว และแห้งแล้ง เดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส อาชีพประชากร โดยภาพรวมแล้วลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลหนองไฮ จะเกี่ยวข้องการทำ กสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ทำนาปี เนื้อที่ปลูก 18,663 ไร่ แบ่งเป็นข้าวเจ้า 11,040 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 380 กก. ข้าวเหนียว 7623 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 337 กก. ไม่มีการทำนาปรัง เพราะมีพื้นที่แหล่งน้ำน้อย -ปลูกพืชไร่พืชสวนมีเล็กน้อยเหลือกินก็ขาย -ปลูกพืชผัก และสมุนไพร ผักที่ปลูกจะเป็นพวกหอม กระเทียม สมุนไพร ปลูกตะไคร้ส่วนมากปลูกเพื่อกิน -ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกตามรั้วบ้านแนวบันได เพื่อความสวยงาม -ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล ไม้ผลมีจำพวกมะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ ส่วนใหญ่ปลูกตามหัวไร่ปลายนา เหลือกินไว้ขาย การทำประมงน้ำจืดส่วนใหญ่เพื่อกินในครอบครัว -การเลี้ยงสัตว์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เป็นดินเหนียว ดินร่วน เหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนทราย หรือดินร่วนเหมาะแก่การทำนาปลูกพืชไร่ และมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยผับและลำห้วยเจิก ภูมิอากาศ ตำบลหนองไฮ จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ TOPICAL SAWANNAH AW ตามระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศแบบ KOPPEN คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงตลอดปีโดย แบ่งเป็นสามฤดูการ ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน สภาพน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1661 ถึง 8 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว และแห้งแล้ง เดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส อาชีพประชากร โดยภาพรวมแล้วลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลหนองไฮ จะเกี่ยวข้องการทำ กสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ทำนาปี เนื้อที่ปลูก 18,663 ไร่ แบ่งเป็นข้าวเจ้า 11,040 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 380 กก. ข้าวเหนียว 7623 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 337 กก. ไม่มีการทำนาปรัง เพราะมีพื้นที่แหล่งน้ำน้อย -ปลูกพืชไร่พืชสวนมีเล็กน้อยเหลือกินก็ขาย -ปลูกพืชผัก และสมุนไพร ผักที่ปลูกจะเป็นพวกหอม กระเทียม สมุนไพร ปลูกตะไคร้ส่วนมากปลูกเพื่อกิน -ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกตามรั้วบ้านแนวบันได เพื่อความสวยงาม -ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล ไม้ผลมีจำพวกมะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ ส่วนใหญ่ปลูกตามหัวไร่ปลายนา เหลือกินไว้ขาย การทำประมงน้ำจืดส่วนใหญ่เพื่อกินในครอบครัว -การเลี้ยงสัตว์ ../add_file/ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่สูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เป็นดินเหนียว ดินร่วน เหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนทราย หรือดินร่วนเหมาะแก่การทำนาปลูกพืชไร่ และมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยผับและลำห้วยเจิก ภูมิอากาศ ตำบลหนองไฮ จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ TOPICAL SAWANNAH AW ตามระบบจำแนกประเภทภูมิอากาศแบบ KOPPEN คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงตลอดปีโดย แบ่งเป็นสามฤดูการ ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน สภาพน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1661 ถึง 8 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมหนาว และแห้งแล้ง เดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.2 องศาเซลเซียส อาชีพประชากร โดยภาพรวมแล้วลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลหนองไฮ จะเกี่ยวข้องการทำ กสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ทำนาปี เนื้อที่ปลูก 18,663 ไร่ แบ่งเป็นข้าวเจ้า 11,040 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 380 กก. ข้าวเหนียว 7623 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ 337 กก. ไม่มีการทำนาปรัง เพราะมีพื้นที่แหล่งน้ำน้อย -ปลูกพืชไร่พืชสวนมีเล็กน้อยเหลือกินก็ขาย -ปลูกพืชผัก และสมุนไพร ผักที่ปลูกจะเป็นพวกหอม กระเทียม สมุนไพร ปลูกตะไคร้ส่วนมากปลูกเพื่อกิน -ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกตามรั้วบ้านแนวบันได เพื่อความสวยงาม -ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล ไม้ผลมีจำพวกมะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ ส่วนใหญ่ปลูกตามหัวไร่ปลายนา เหลือกินไว้ขาย การทำประมงน้ำจืดส่วนใหญ่เพื่อกินในครอบครัว -การเลี้ยงสัตว์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จำนวนประชากรทั้งหมด 6,355 คน แยกเป็น ชาย 3,226 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76 หญิง 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 49.24 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,616 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน / ตารางกิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำนวนประชากรทั้งหมด 6,355 คน แยกเป็น ชาย 3,226 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76 หญิง 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 49.24 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,616 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน / ตารางกิโลเมตร ../add_file/จำนวนประชากรทั้งหมด 6,355 คน แยกเป็น ชาย 3,226 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76 หญิง 3,129 คน คิดเป็นร้อยละ 49.24 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,616 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน / ตารางกิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองไฮ เป็นตำบลที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการศึกษาและสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลหนองไฮ เป็นตำบลที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการศึกษาและสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป ../add_file/ตำบลหนองไฮ เป็นตำบลที่น่าอยู่ตำบลหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่าย โดยยึดถือวิถีชีวิตพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของการศึกษาและสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้ประชาชนมีศักยภาพพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองไฮ มีศาสนสถาน ดังนี้ วัด จำนวน 6 แห่ง โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 12 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองไฮ มีศาสนสถาน ดังนี้ วัด จำนวน 6 แห่ง โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 12 แห่ง ../add_file/ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองไฮ มีศาสนสถาน ดังนี้ วัด จำนวน 6 แห่ง โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง ศาลเจ้า จำนวน 12 แห่ง
ชื่อไฟล์ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโหง่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง -โรงเรียนบ้านหนองไฮ -โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง -โรงเรียนบ้านนานวล -โรงเรียนบ้านนาแก -โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโหง่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง -โรงเรียนบ้านหนองไฮ -โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง -โรงเรียนบ้านนานวล -โรงเรียนบ้านนาแก -โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ../add_file/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโหง่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง -โรงเรียนบ้านหนองไฮ -โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง -โรงเรียนบ้านนานวล -โรงเรียนบ้านนาแก -โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานประเพณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และศาสนา เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงาน เดือนเมษายน เป็นงานขึ้นปีใหม่ของคนไทย และเป็นวันครอบครัวซึ่งชาวไทยจะถือโอกาสมารวมตัวกันและกราบไหว้ผู้ใหญ่มีการให้สินให้พรกันเพื่อเป็นสิริมงคล งานบุญบ้างไฟ คือการทำบุญเดือนหก ทำขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็นประเพณีขอฝนที่ได้ทำมาตั้งแต่บรรพกาล บั้งไฟเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่นำดินมาบรรจุดินประสิวผสมกับถ่านไฟ บดให้ละเอียดแล้วอัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่ มีสองขนาดคือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟหมื่น การแห่บั้งไฟ มักจัดเป็นขบวนฟ้อนรำหรือเซิ้งมีลีลาสวยงามทำขึ้นเป็นบางปี เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานประเพณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และศาสนา เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงาน เดือนเมษายน เป็นงานขึ้นปีใหม่ของคนไทย และเป็นวันครอบครัวซึ่งชาวไทยจะถือโอกาสมารวมตัวกันและกราบไหว้ผู้ใหญ่มีการให้สินให้พรกันเพื่อเป็นสิริมงคล งานบุญบ้างไฟ คือการทำบุญเดือนหก ทำขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็นประเพณีขอฝนที่ได้ทำมาตั้งแต่บรรพกาล บั้งไฟเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่นำดินมาบรรจุดินประสิวผสมกับถ่านไฟ บดให้ละเอียดแล้วอัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่ มีสองขนาดคือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟหมื่น การแห่บั้งไฟ มักจัดเป็นขบวนฟ้อนรำหรือเซิ้งมีลีลาสวยงามทำขึ้นเป็นบางปี เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ../add_file/งานประเพณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และศาสนา เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงาน เดือนเมษายน เป็นงานขึ้นปีใหม่ของคนไทย และเป็นวันครอบครัวซึ่งชาวไทยจะถือโอกาสมารวมตัวกันและกราบไหว้ผู้ใหญ่มีการให้สินให้พรกันเพื่อเป็นสิริมงคล งานบุญบ้างไฟ คือการทำบุญเดือนหก ทำขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง ถือเป็นประเพณีขอฝนที่ได้ทำมาตั้งแต่บรรพกาล บั้งไฟเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่นำดินมาบรรจุดินประสิวผสมกับถ่านไฟ บดให้ละเอียดแล้วอัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่ มีสองขนาดคือ บั้งไฟน้อย บั้งไฟหมื่น การแห่บั้งไฟ มักจัดเป็นขบวนฟ้อนรำหรือเซิ้งมีลีลาสวยงามทำขึ้นเป็นบางปี เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองไฮ มีโรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลหนองไฮ มีโรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ../add_file/ตำบลหนองไฮ มีโรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่ง อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การขนส่งในเขตตำบลหนองไฮ การเดินทางของราษฎร โดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้าน ยานพาหนะที่นิยมใช้ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์ รถประจำทาง รถปิ๊กอัพ รถจักรยาน ตามลำดับ มีถนนลาดยางจำนวน 2 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การขนส่งในเขตตำบลหนองไฮ การเดินทางของราษฎร โดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้าน ยานพาหนะที่นิยมใช้ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์ รถประจำทาง รถปิ๊กอัพ รถจักรยาน ตามลำดับ มีถนนลาดยางจำนวน 2 หมู่บ้าน ../add_file/การขนส่งในเขตตำบลหนองไฮ การเดินทางของราษฎร โดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้าน ยานพาหนะที่นิยมใช้ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์ รถประจำทาง รถปิ๊กอัพ รถจักรยาน ตามลำดับ มีถนนลาดยางจำนวน 2 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : แหล่งน้ำธรรมชาติ -ห้วย , ลำธาร จำนวน 2 แห่ง -หนอง , บึง จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝ่าย,พนังกั้นน้ำ จำนว 8 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แหล่งน้ำธรรมชาติ -ห้วย , ลำธาร จำนวน 2 แห่ง -หนอง , บึง จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝ่าย,พนังกั้นน้ำ จำนว 8 แห่ง ../add_file/แหล่งน้ำธรรมชาติ -ห้วย , ลำธาร จำนวน 2 แห่ง -หนอง , บึง จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝ่าย,พนังกั้นน้ำ จำนว 8 แห่ง
ชื่อไฟล์ : ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาชีพ คือ -ต้นไผ่ -ต้นกก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาชีพ คือ -ต้นไผ่ -ต้นกก ../add_file/ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาชีพ คือ -ต้นไผ่ -ต้นกก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำบลหนองไฮ มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลหนองไฮ มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ../add_file/ตำบลหนองไฮ มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ : มีการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆในตำบลหนองไฮ ดังนี้ -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน 12 แห่ง -จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จำนวน 15 ครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆในตำบลหนองไฮ ดังนี้ -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน 12 แห่ง -จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จำนวน 15 ครัวเรือน ../add_file/มีการใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆในตำบลหนองไฮ ดังนี้ -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน 12 แห่ง -จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จำนวน 15 ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประปาหมู่บ้านของตำบลหนองไฮ จำนวน 5 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประปาหมู่บ้านของตำบลหนองไฮ จำนวน 5 แห่ง ../add_file/การประปาหมู่บ้านของตำบลหนองไฮ จำนวน 5 แห่ง
ชื่อไฟล์ : -สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 แห่ง -ร้านซ่อมเครื่องจักรการเกษตร จำนวน 7 แห่ง -ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปีกเป็นหลัก จำนวน 68 แห่ง -ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน / สามล้อถีบ) จำนวน 10 แห่ง -โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 36 แห่ง -ป้าย จำนวน 10 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: -สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 แห่ง -ร้านซ่อมเครื่องจักรการเกษตร จำนวน 7 แห่ง -ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปีกเป็นหลัก จำนวน 68 แห่ง -ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน / สามล้อถีบ) จำนวน 10 แห่ง -โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 36 แห่ง -ป้าย จำนวน 10 แห่ง ../add_file/-สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 แห่ง -ร้านซ่อมเครื่องจักรการเกษตร จำนวน 7 แห่ง -ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปีกเป็นหลัก จำนวน 68 แห่ง -ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน / สามล้อถีบ) จำนวน 10 แห่ง -โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 36 แห่ง -ป้าย จำนวน 10 แห่ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: " ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน" ../add_file/ " ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน"
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา -ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนสะพานทางเข้าท่อระบายน้ำรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างขยายเขตซ่อมแซมประปา -บริการสาธารณะที่ประชาชนพึ่งได้รับอย่างถ้วนหน้า -ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา -ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนสะพานทางเข้าท่อระบายน้ำรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างขยายเขตซ่อมแซมประปา -บริการสาธารณะที่ประชาชนพึ่งได้รับอย่างถ้วนหน้า -ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ../add_file/การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา -ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนสะพานทางเข้าท่อระบายน้ำรางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก -ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง -ก่อสร้างขยายเขตซ่อมแซมประปา -บริการสาธารณะที่ประชาชนพึ่งได้รับอย่างถ้วนหน้า -ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร -เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ -สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร -เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ -สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ../add_file/การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร -เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ -สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา -การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา -การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย -การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน -การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ -พัฒนาและส่งเสริมการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา -การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา -การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย -การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน -การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ -พัฒนาและส่งเสริมการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน ../add_file/การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา -การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา -การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย -การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน -การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ -พัฒนาและส่งเสริมการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค -การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค -การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ../add_file/การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ -สร้างจิตรสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค -การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม -ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา -ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน -การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม -ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา -ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน -การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ../add_file/การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม -ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา -ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน -การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ชื่อไฟล์ : ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงาน ในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้รับมอบจากรัฐบาล -การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา -ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง -ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก -ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ -ส่งเสริม สร้างเสริมโอกาสการเข้ารับการบริการสาธารณสุข -ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงาน ในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้รับมอบจากรัฐบาล -การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา -ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง -ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก -ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ -ส่งเสริม สร้างเสริมโอกาสการเข้ารับการบริการสาธารณสุข -ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแล ../add_file/ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงาน ในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้รับมอบจากรัฐบาล -การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา -ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง -ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก -ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุอุบัติภัยอาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ -ส่งเสริม สร้างเสริมโอกาสการเข้ารับการบริการสาธารณสุข -ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแล ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแล ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแล ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล ../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่โครงการต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผล
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงานในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงานในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน ../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง จึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงานในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
ชื่อไฟล์ : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางแผนโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางแผนโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ../add_file/มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางแผนโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน โทร : 045953704 -705 สานด่วนนายก : 082-753-4955 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน โทร : 045953704 -705 สานด่วนนายก : 082-753-4955 ../add_file/ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน โทร : 045953704 -705 สานด่วนนายก : 082-753-4955
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศอำเภอสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศอำเภอสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ../add_file/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศอำเภอสำโรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลหนองไฮ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ../add_file/ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 1.องค์การบริหารส่วนตำบล 1.1 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 1.2 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 2.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2.1 ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (1.) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (2.) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3.) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5.) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (6.) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ (7.) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8.) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (อนุ (8)(9)ของมาตรา 67 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อนี้ (1.) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (2.) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3.) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4.) ให้มีอละบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5.) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตร และกิจการสหกรณ์ (6.) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7.) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8.) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9.)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. (10.)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11.) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ (12.)การท่องเที่ยว (13.) การผังเมือง (อนุ (12)(13) ของมาตรา 68 เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542) 2.2และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 1.องค์การบริหารส่วนตำบล 1.1 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 1.2 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 2.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2.1 ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (1.) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (2.) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3.) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5.) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (6.) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ (7.) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8.) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (อนุ (8)(9)ของมาตรา 67 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อนี้ (1.) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (2.) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3.) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4.) ให้มีอละบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5.) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตร และกิจการสหกรณ์ (6.) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7.) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8.) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9.)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. (10.)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11.) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ (12.)การท่องเที่ยว (13.) การผังเมือง (อนุ (12)(13) ของมาตรา 68 เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542) 2.2และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด ../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 1.องค์การบริหารส่วนตำบล 1.1 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 1.2 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การพัฒนาระบบบริการสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 2.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2.1 ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (1.) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (2.) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3.) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5.) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (6.) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ (7.) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8.) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (อนุ (8)(9)ของมาตรา 67 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อนี้ (1.) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (2.) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3.) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (4.) ให้มีอละบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5.) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการเกษตร และกิจการสหกรณ์ (6.) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7.) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8.) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9.)หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. (10.)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11.) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ (12.)การท่องเที่ยว (13.) การผังเมือง (อนุ (12)(13) ของมาตรา 68 เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542) 2.2และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ปี พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ปี พ.ศ. 2564 ../add_file/การประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ปี พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ../add_file/คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร แนวทางปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และเงื่นไขการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร แนวทางปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และเงื่นไขการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ../add_file/รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร แนวทางปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และเงื่นไขการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารวนจจังหหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารวนจจังหหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ../add_file/ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารวนจจังหหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ../add_file/การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานตครู และเเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานตครู และเเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ../add_file/ประกาศการกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานตครู และเเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ../add_file/ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ../add_file/แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ../add_file/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ../add_file/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อนุมัติออกคำสั่งกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่ความตาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อนุมัติออกคำสั่งกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่ความตาย ../add_file/อนุมัติออกคำสั่งกรณีพนักงานส่วนตำบลถึงแก่ความตาย
ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ ../add_file/หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : ประกาศณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน ../add_file/ประกาศณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) ../add_file/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ../add_file/ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ../add_file/เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ "หลักสูตรคุณธรรมนำชีวิต ฝึกจิตพิชิตงาน"ประจำปีงบประมาณ 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ "หลักสูตรคุณธรรมนำชีวิต ฝึกจิตพิชิตงาน"ประจำปีงบประมาณ 2564 ../add_file/รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ "หลักสูตรคุณธรรมนำชีวิต ฝึกจิตพิชิตงาน"ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561 ../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.2561
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ชื่อไฟล์ : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ../add_file/ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ../add_file/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ชื่อไฟล์ : กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ../add_file/กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสาามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสาามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ../add_file/ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสาามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : อบต.หนองไฮ ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.หนองไฮ ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564 ../add_file/อบต.หนองไฮ ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026b7JhpHmZSTKDPabL6duLm2G9xprhj4ptxvwEut7YNzqGgLkpc3tKGJCavu1RWyPl&id=100002019143249&sfnsn=mo file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026b7JhpHmZSTKDPabL6duLm2G9xprhj4ptxvwEut7YNzqGgLkpc3tKGJCavu1RWyPl&id=100002019143249&sfnsn=mo ../add_file/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026b7JhpHmZSTKDPabL6duLm2G9xprhj4ptxvwEut7YNzqGgLkpc3tKGJCavu1RWyPl&id=100002019143249&sfnsn=mo
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ../add_file/ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ../add_file/ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ../add_file/ผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 ../add_file/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9