หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

หมวดทั่วไป


กระบวนงานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่


กระบวนงานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน


กระบวนงานจัดเก็บภาษีป้าย


กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


กระบวนงานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย


กระบวนงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน


กระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


กระบวนงานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด

 
  (1)     2      3