หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกธนัตถ์ชัย จันทร์มณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ ร.ต.หญิงนันท์ภาอร ทินโนรส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล