หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045-854-414
 

 

 
 
 
 
 
 


ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้เป็นไปด้วย ความสะดวก

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า,ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง

ก่อสร้าง ขยายเขต ซ่อมแซมประปา

บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม
 


ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
 


การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

พัฒนาและส่งเสริมการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 


สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำ, สิ่งแวดล้อมและป่าไม้

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10