องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 [16 มกราคม 2566]
โครงการอบรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ [26 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมและเพิ่ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ปี 2565 [31 สิงหาคม 2565]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [25 สิงหาคม 2565]
 
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลหนองไฮ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศอำเภอสำโรง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายกรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ขอเชิญร่วมตอบคำถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอกประจำปี2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประกาศเรื่องผลสอบคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
photo ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เรื่องรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file เรื่องสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เรื่องประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2666-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6