messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle บริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม
การขนส่งในเขตตำบลหนองไฮ การเดินทางของราษฎร โดยเส้นทางปกติที่นิยมใช้จากหมู่บ้าน ยานพาหนะที่นิยมใช้ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์ รถประจำทาง รถปิ๊กอัพ รถจักรยาน ตามลำดับ มีถนนลาดยางจำนวน 2 หมู่บ้าน
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ -ห้วย , ลำธาร จำนวน 2 แห่ง -หนอง , บึง จำนวน 6 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น -ฝ่าย,พนังกั้นน้ำ จำนว 8 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการประกอบอาชีพ คือ -ต้นไผ่ -ต้นกก