องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรรณทิพย์ ทองคำสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางชมภู อารีย์
ครูชำนาญพิเศษ
นางสุภาภรณ์ แก่นลา
ครูชำนาญการ
นางศินีนาถ นารีษา
ครูชำนาญการ
นางสาวเกษร กันยาสาย
ครูชำนาญการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : -
นายปฏิวัติ วิทยาศิลป์
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นางสาวมลิวัลย์ ประสงค์เสียง
นักโภชนาการ
นางสาวกานต์วลี ปรัสพันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวเมตรา ผุสิงห์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก