องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายคำปุ่น บุญสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [7 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 [16 มกราคม 2566]
โครงการอบรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ [26 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมและเพิ่ทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน ปี 2565 [31 สิงหาคม 2565]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [25 สิงหาคม 2565]
โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศการปฏิบัติงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 [23 สิงหาคม 2565]
อบรมโครงการฝึกอาชีพ (ทำผีเสื้อจากผ้าไทย) [8 มิถุนายน 2565]
การเข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ [6 มิถุนายน 2565]
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน นมก้นบาตร [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน [3 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ)