messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0874436191
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0874436191
นายพสิษฐ์ วิทยาขาว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0874436191
นางสาวอรอนงค์ ไชยรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0926575655
นางสาวอุไร ศรีรักษา
ผู้อำนวยกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 0941633449
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0839033520