องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


สถิติ sitemap
วันนี้ 67
เดือนนี้3,209
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)21,821
ทั้งหมด 94,204

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ตลาดนัดสีเขียว
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 499 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง...
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ประสบเหตุสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้รับความเสียหาย
การประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติ่มครั้งที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
folder ช่องทางการรับฟังความเห็น
photo ขอเชิญผู้มารับบริการร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
photo แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955
นายคำปุ่น บุญสาลี
นายก อบต.หนองไฮ
โทร : 082-753-4955

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


image OTOP ผลิตภัณฑ์
 ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ