องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายเวียงชัย ละเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอกภพ สารกอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายมติชน มูลคำเหลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพงษ์ศักดิ์ บัวทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชิณกรณ์ จันมาทูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางสาวลินดา พงษ์ลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมใจ นันทะบัน
คนงานทั่วไป